KONTAKT

MODEX, a.s.
Revolučná 16
011 35 Žilina
Slovenská republika

IČO: 31 629 539
DIČ: 2020444745
IČ DPH: SK2020444745
OR OS Žilina, Oddiel: Sa, Vl.č.: 276/L


tel: 00421 41 7072 622
fax: 00421 41 7232 034

sekretariát

Daniela Mikulášová
daniela.mikulasova@modex.sk
office@modex.sk
tel: 00421 41 7072 613

predseda predstavenstva

Anna Strečková
anna.streckova@modex.sk

ekonomický a finančný riaditeľ

Mária Zahatlanová
maria.zahatlanova@modex.sk
tel: 00421 41 7072618

vedúci technik výroby

Emília Hrušková
emilia.hruskova@modex.sk
tel: 00421 41 7072 632

vedúci konštrukcie a dizajnu

Zuzana Martinková
Zuzana.martinkova@modex.sk
tel: 00421 41 7072 627

team manager (EN)

Beáta Galbavá
beata.galbava@modex.sk
tel: 00421 41 7072 645
mob.: 00421 902 892 429

team manager (DE)

Melánia Malíková
melania.malikova@modex.sk
tel: 00421 41 7072 617

managing director

Eva Jacurová
eva.jacurova@modex.sk
tel: 00421 41 7072 622
mob: 00421 903 223 251

manažér nákupu

Veronika Barošincová
veronika.barosincova@modex.sk
tel: 00421 41 7072 645

referent obchodného teamu

Lenka Buková
lenka.bukova@modex.sk
tel: 00421 41 7072 615